Novinky

Ve středu 13. března 2019 se společnost PRAHA VACCINES prezentovala v rámci Kariérního dne pořádaného Přírodovědeckou fakultou UK v Praze.