Veletrh bioanalytiky a farmacie

10.04.2019

V úterý 9. dubna 2019 se PRAHA VACCINES prezentovala v rámci Veletrhu bioanalytiky a farmacie v Hradci Králové. Veletrh se uskutečnil při Farmaceutické fakultě UK a všichni návštěvníci měli možnost v průběhu celého dne získat bližší informace k našemu unikátnímu projektu, který vzniká v blízkosti Prahy. 

Veletrh BAF je určen zejména pro studenty vyšších ročníků farmaceutických a bioanalytických oborů. Nejen studenti se tak mohli seznámit s mnoha poskytovateli práce v jejich oborech, mohli se ptát na věci, které je zajímají, poslechnout si přednášky jak komerční, tak odborné. 

Tímto všem návštěvníkům našeho stánku děkujeme za zajímavé dotazy a organizátorům za perfektní spolupráci.