Praha Vaccines je nyní Novavax CZ

29.10.2020

Praha Vaccines je nyní Novavax CZ

29. října 2020, Praha - Středočeská společnost Praha Vaccines, jež se zaměřuje na výrobu vakcín, se mění na Novavax CZ. Závod pro výrobu vakcíny proti COVID-19 v Bohumili u Jevan tím zcela dokončil svůj přechod k novému majiteli, a stává se tak dceřinou firmou globální biotechnologické společnosti Novavax, jež závod akvírovala v květnu tohoto roku.

Výrobní závod v Bohumili nově mění svůj název na Novavax CZ. Stává se tak několik měsíců poté, co závod od původního majitele Cyrus Poonawalla Group zakoupila globální biotechnologická společnost Novavax, sídlící ve Spojených státech. "Český závod je součástí Novavaxu již od května, změna oficiálního názvu jen potvrzuje, že se pro nás jedná o dlouhodobou strategickou investici. Naši kolegové z České republiky nám v krátkodobém horizontu pomohou v boji s COVID-19, a po odeznění této pandemie i s dalšími světovými nemocemi," říká Stanley C. Erck, generální ředitel společnosti Novavax.

Společnost Novavax zahájila na konci září již třetí fázi klinického testování své kandidátské vakcíny NVX-CoV2373 proti nemoci COVID-19 založené na proteinu. Testování probíhá ve Velké Británii na přibližně 15 000 dobrovolnících ve věkové skupině 18­-84 let.

"V současné době připravujeme bohumilský výrobní závod Novavax CZ na výrobu naší kandidátské vakcíny. Aktuálně se nacházíme ve fázi zkušebního provozu, který jsme již avizovali na konci srpna, a vše tedy běží podle stanoveného plánu. Dále očekáváme, že zkraje roku 2021 bude zahájena výroba v plném proudu," komentuje Jakub Kronovetr, ředitel výrobního závodu Novavax CZ.

Výrobní závod v Bohumili byl založen po první světové válce. V současnosti disponuje nejmodernějším výrobním zařízení na výrobu a testování vakcín a biologických látek. Má vysokou úroveň biologického zabezpečení. Technologické vybavení umožňuje kromě výroby vakcíny proti COVID-19 také například výrobu vakcíny proti chřipce, kterou plánuje společnost Novavax výhledově zavést po odeznění koronavirové pandemie. Novavax CZ zaměstnává přibližně 250 zaměstnanců se zkušenostmi s výrobou vakcín.

O společnosti Novavax

Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) je moderní biotechnologická společnost, která celosvětově zlepšuje zdraví prostřednictvím vývoje a komercializace inovativních vakcín, a tím předchází závažným infekčním onemocněním. V současné době probíhají klinické studie pro NVX-CoV2373, kandidátské vakcíny proti SARS-CoV-2, viru, který způsobuje nemoc COVID-19. Kandidátská vakcína NVX-CoV2373 byla obecně dobře tolerovaná a vyvolala numericky lepší robustní protilátkové odpovědi než ty pozorované v první části klinické studie ve fázi 1/2. Dále společnost Novavax vyvinula NanoFlu™, kvadrivalentní vakcínu na bázi nanočástic proti chřipce, která splnila všechny primární cíle v klíčové fázi 3 klinické studie u dospělých jedinců. Obě kandidátské vakcíny obsahují patentované adjuvans Matrix-M™ založené na bázi saponinu, čímž dochází ke zvýšení imunitní odpovědi a ke stimulaci vysoké hladiny neutralizujících protilátek. Novavax je předním inovátorem rekombinantních vakcín; jeho patentovaná rekombinantní technologická platforma kombinuje sílu a rychlost genetického inženýrství pro efektivní produkci vysoce imunogenních nanočástic za účelem řešení naléhavých celosvětových zdravotních potřeb. Pro více informací navštivte www.novavax.com, nebo sledujte Twitter a LinkedIn.

O NVX-CoV2373

NVX-CoV2373 je kandidátská vakcína společnosti Novavax získaná z genetické sekvence viru SARS CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19. Kandidátská vakcína NVX-CoV2373 byla vytvořena pomocí rekombinantní nanočásticové technologie společnosti Novavax ke generování antigenu odvozeného od spike (S) proteinu koronaviru a obsahuje Novavaxem patentovaný adjuvans Matrix-M™ na bázi saponinu ke zvýšení imunitní odpovědi a stimulaci vysokých hladin neutralizujících protilátek. Kandidátská vakcína NVX-CoV2373 obsahuje purifikovaný proteinový antigen a nemůže se replikovat, ani nemůže způsobit COVID-19. V preklinických studiích prokázala kandidátská vakcína NVX-CoV2373 indukci protilátek, které blokují vazbu spike (S) proteinu na receptory cílené virem, což je kritický aspekt účinné ochrany vakcínou. V části 1 fáze ½ klinického testování byla kandidátská vakcína NVX-CoV2373 obecně dobře tolerována a vyvolala robustní protilátkové odpovědi násobně lepší než reakce pozorované u lidských kovalescentních sér. Kandidátská vakcína NVX-CoV2373 je vyhodnocována ve Fázi 3 ve Velké Británii a také ve dvou probíhajících studiích Fáze 2, které byly zahájeny v srpnu, přičemž Fáze 2b probíhá v Jižní Africe a Fáze 1/2 pokračují ve Spojených státech amerických a Austrálii. Společnost Novavax zajistila financování svého globálního očkovacího programu proti koronaviru ve výši 2 miliard dolarů, včetně financování ve výši až 388 milionů dolarů z Koalice pro inovace epidemické připravenosti (CEPI).

------


Kontakty pro média:

Česká Republika

Jana Dudrová,

Communication Lab

jana@commlab.cz

+420 605 542 270

Spojené státy:

Brandzone/KOGS Communication

Edna Kaplan

kaplan@kogspr.com

617-974-8659

Vztahy s investory:

Erika Trahan

ir@novavax.com

240-268-2022


Prohlášení zde uvedená, týkající se budoucnosti společnosti Novavax a pokračujícího vývoje jejich vakcín a adjuvantních produktů, jsou prohlášeními čistě výhledovými. Společnost Novavax varuje, že tato prohlášení podléhají četným rizikům a nejistotám, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo implikovaných v těchto prohlášeních. Právě tyto rizika a nejistoty jsou uvedeny pod nadpisem "Risk Factors" v dokumentech s názvem Novavax Annual Report on Form 10-K za rok končící 31. prosince 2019 a Quarterly Report on Form 10-Q za období končící 30. června 2020, jež jsou rovněž podány u Komise Spojených států amerických pro cenné papíry a burzu (Security and Exchange Commission, dále jako SEC). Varujeme investory, aby nevkládali přehnanou důvěru do prohlášení výhledového charakteru, jež jsou obsaženy v této tiskové zprávě. Doporučujeme vám, abyste si přečetli naše přihlášky u SEC, které jsou k dispozici na webu sec.gov a byli tak řádně informování o těchto a dalších rizicích a nejistotách. Výhledová prohlášení v této tiskové zprávě hovoří pouze k datu tohoto dokumentu a nepřijímáme žádnou povinnost aktualizovat nebo revidovat žádné z těchto prohlášení. Naše podnikání podléhá významným rizikům a nejistotám, včetně výše zmíněných. Investoři, potenciální investoři a další by měli tato rizika a nejistoty pečlivě zvážit.