Úspěšný Kariérní den PřF UK

14.03.2019

Ve středu 13. března 2019 se společnost PRAHA VACCINES prezentovala v rámci Kariérního dne pořádaného Přírodovědeckou fakultou UK v Praze.

Velký zájem nejen studentů o naší společnost nás velmi potěšil. Padlo mnoho zajímavých dotazů, na které naši kolegové s radostí odpovídali v průběhu celého dne.

Tímto bychom rádi poděkovali všem návštěvníkům Kariérního dne i celému oddělení vnějších vztahů PřF Uk za perfektní organizaci a již nyní se těšíme na další ročník.