Kariéra

Jsme rostoucí společnost hledající kandidáty na administrativní i technické pozice. Staňte se členem zkušeného týmu společnosti pracujícího v krásném prostředí nedaleko Prahy.

Volné pozice naleznete zde: https://job-essentials.com/cz/praha-vaccines/kariera/

Zasláním životopisu na e-mail: info@prahavaccines.cz poskytujete správci (Společnosti Praha Vaccines a.s.) své osobní údaje za účelem kontaktování ohledně náboru a náborových akcí a po dobu realizace výběrového řízení, nejpozději na dobu 1 roku. Společnost Praha Vaccines, IČO: 06002919, Bohumil 138, Kostelec nad Černými Lesy, jakožto správce, bude zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce následně provádět společnost HAYS s.r.o., IČO: 25629271 prostřednictvím svých elektronických systémů.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.